homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

kontakt

home_of_houses
//ul. Łąkowa 21/20    //ul. Górnicza 2/143A
//61-879 Poznań.      //60-107 Poznań
//homeofhouses.com
//tel/fax: +48(61) 853 53 50
//tel: +48(61) 851 95 03
//office [at] homeofhouses.com
Home Of Houses Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Swojska 21A, 60-592 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod Numer KRS:  000276170; NIP: 781-18-26-594; REGON: 300495469; Numer Rachunku: Bank PEKAO S.A. 75 1240 1763 1111 0010 1984 3361; Kapitał Założycielski 50.000,00 zł