homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

Budynek Ambasady RP w Berlinie

lokalizacja // place
typ // type

architekt / architekci // architects
rok // year
status
| Berlin, Niemcy
| Budynek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie // Polish Embassy Building in Berlin, Germany
| Rafał Mysiak, Arkadiusz Tomaszczyk, Anna Goszczyńska, Dominik Kolenda,
| 2012
| projekt architektoniczny konkursowy
OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU AMBASADY RP  W BERLINIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis koncepcji nowego budynku Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia zewnętrznego. Obiekt wpisany jest w ścisłą zabudowę reprezentacyjnej ulicy Unter den Linden, 300 m od Bramy Brandenburskiej, na terenie ujętej na liście światowego dziedzictwa kulturowego Wyspy Muzeów. Rozwiązania przestrzenne przyjęte w koncepcji zostały zaproponowane z uszanowaniem tkanki urbanistycznej historycznej części centrum Berlina oraz stonowanej pierzei jednej z najważniejszych ulic w stolicy Niemiec.

 1. ARCHITEKTURA

Budynek ambasady został wkomponowany w kwartał zabudowy w sposób, który zachowuje porządek ogólnego wizerunku tego fragmentu miasta. Nowy układ urbanistyczny jest przejrzysty i czytelny.

Ranga i wartość tego miejsca determinuje dostojną formę architektoniczną harmonizującą ze stanem  istniejącym zabudowy sąsiedniej.

Obiekt został podzielony na 2 części, które w zestawieniu kondygnacji zostały nazwane dla przejrzystości jako „Budynek I” i „Budynek II”. Pierwsza część czterokondygnacyjna ma funkcję urzędową. Została wytyczona na planie w kształcie litery L, a jej segment tworzy pierzeję ulicy. Druga część zlokalizowana w obrębie dziedzińca wewnętrznego jest pięciokondygnacyjna i pełni funkcje mieszkalne. Ma rzut prostokąta, którego krótszy bok przylega do sąsiedniego budynku. Całe założenie jest kryte zazielenionym dachem płaskim. Pod większością powierzchni działki projektuje się garaż podziemny, który jest połączony z parterem pięcioma klatkami schodowymi. Ślepa ściana budynku sąsiadującego z ambasadą od strony wschodniej jest pokryta zielenią pnącą. Attyka budynku nawiązuje do wysokości attyk i gzymsów otaczających obiektów i ma ona wysokość 22 m. Część urzędowa budynku we fragmencie obejmującym salę recepcyjną jest jednokondygnacyjna.

Elewacja frontowa została skomponowana z pionowych pasów ściany pełnej z okładziną kamienną o odcieniu matowym. Fragmenty te stanowią więcej niż 50 % elewacji wzdłuż ulicy. Pomiędzy nimi ulokowane są cieńsze pasy fasady szklanej. Podział elewacji jest zróżnicowany, co wyklucza jej monotonność. Jednocześnie jej forma jest spokojna i stonowana, co wywołuje dobre odczucia i wpływa na pozytywny wizerunek państwa

Nieznaczne cofnięcie pierwszej kondygnacji czyni gmach obiektu lżejszym. Zabieg ten odcina od wyższych poziomów parter – część cokołową. Jest on w całości obłożony okładziną szklaną z nadrukiem przypominającym o Polakach, którzy godnie zapisali się w historii. Przepuszcza ona światło do pomieszczeń w parterze. Projektuje się szkło antywłamaniowe w klasie o  zwiększonej odporności na siłę eksplozji.

Zaokrąglone narożniki podcienia otwierają przejazd i zapraszają w głąb placówki.

Nasłonecznione elewacje części pierwszej budynku od strony dziedzińca są szklanymi fasadami zintegrowanymi z ruchomymi pionowymi panelami zacieniającymi, które stanowią okładzinę fasady. System „żyletek” przeciwsłonecznych tworzy unikalny geometryczny wzór poprzez odpowiednio wycięte w nich kształty, co czyni obiekt niepowtarzalnym. Narożniki tych elementów wytyczają dynamiczne linie podkreślające świeżość i nowoczesność założenia.

Część mieszkalna budynku jest obłożona okładziną HPL oraz tynkiem mineralnym w kolorze białym. Fragment obejmujący loggie pokryty jest prostymi panelami pionowymi. Tworzą one grzebieniową strukturę korespondującą z fasadą części urzędowej. Elementy przeszklone oraz szeroki podcień służący jako przejazd nadają bryle lekkość i elegancję.

Zastosowane szkło i inne materiały na elewacji nie mają właściwości lustrzanych.

Przestrzenne wnętrza, wysoki standard wykończenia, w szczególności części reprezentacyjnych, czynią obiekt przyjaznym i atrakcyjnym dla użytkowników.

Przyjęte założenia architektoniczne stanowią o wyjątkowości budynkuAmbasady i wskazują na jego wysoką rangę.

Zaprojektowano dwa niezależne wjazdy na posesję. Pierwszy zlokalizowany w elewacji frontowej prowadzi poprzez śluzę kontrolną w kierunku dziedzińca wewnętrznego. Przejazd ma wysokość 4,5 m i szerokość 4m. Równolegle biegnie ciąg pieszy szerokości 1,7 m. W śluzie dokonuje się kontroli pojazdów, osób i bagażu oraz dostaw. Dalej droga prowadzi wzdłuż północnej fasady i wschodniej granicy działki, aż do jej narożnika, gdzie zlokalizowany jest drugi wjazd na działkę – brama ewakuacyjna. Równolegle do wschodniej granicy ulokowano rampę do garażu podziemnego. Dojazd wzdłuż północnej granicy działki ma funkcje dostawcze i techniczne.

Na terenie działki wzdłuż ściany sali recepcyjnej przewidziano przestronny dziedziniec wewnętrzny o funkcjach reprezentacyjnego tarasu użytkowego. Dodatkowy taras zielony dedykowany głównie dla bloku Ambasadora jest zaprojektowany na dachu sali recepcyjnej. Jest on dostępny z poszczególnych gabinetów oraz z klatki schodowej. Fontanny uliczne pozytywnie wpływają na pracę i umilają wydarzenia obejmujące teren zewnętrzny.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników teren Ambasady jest ogrodzony solidnym, ażurowym ogrodzeniem odpornym na uszkodzenia o wysokości 2,3 m. Ostro zakończone elementy i odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwią sforsowanie go. Przewiduje się zastosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających przedostanie się osób trzecich na dach z przyległych budynków.

 1. FUNKCJA

Przy kształtowaniu układu budynku brano przede wszystkim pod uwagę niezależność działania poszczególnych bloków funkcjonalnych:

 • ochrona i kontrola wejścia i wjazdu – śluzy wejściowe do Ambasady, Konsulatu ze skanerem RTG i Śluza przejazdowa
 • kontrola poczty przy śluzie wjazdowej z oddzielnym wejściem
 • recepcja z możliwością zamknięcia, oddzielenia od reszty budynku i podziału na mniejsze jednostki z niezależną kuchnią cateringową
 • urząd Ambasady z trzema klatkami schodowymi i wyjściami ewakuacyjnymi zapewniającymi niezależność od reszty budynku
 • Wydział Konsularny z odrębnym wejściem, klatką schodową i wyjściem ewakuacyjnym
 • część gościnna i mieszkalna w odrębnej bryle budynku
 • pomieszczenia techniczne w garażu i na ostatniej kondygnacji – dostępne z klatki schodowej w północnej części budynku oraz w parterze części mieszkalnej – dostępne z zewnątrz budynku
 • garaż, magazyny – dostępne za pomocą rampy oraz połączone klatkami schodowymi z resztą budynku

Wejścia do budynku

Od frontu do budynku prowadzą dwa wejścia – pierwsze dla interesantów i pracowników Konsulatu oraz drugie dla gości i pracowników Ambasady. Dwa wejścia przy śluzie w podcieniu prowadzą do pomieszczenia kontroli i dozoru oraz do pomieszczenia kontroli poczty w Ambasadzie. Trzecie zlokalizowane w podcieniu drzwi są ewakuacyjnym wyjściem z klatki schodowej w Ambasadzie. Dodatkowe wyjścia w zachodniej elewacji są wyjściami z sali recepcyjnej na taras użytkowy. Dostawy do kuchni cateringowej na zapleczu zespołu recepcyjnego odbywają się od północnej strony budynku lub poprzez garaż podziemny za pomocą dźwigu w klatce schodowej usytuowanej tuż obok kuchni. Po stronie północnej elewacji istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne z budynku – pierwsze ze strefy biurowej Ambasady a drugie z Wydziału Konsularnego. Wszystkie wejścia powinny spełniać odpowiednie wymagania przeciwwłamaniowe.

Część z funkcją Ambasady został jednoznacznie podzielony na trzy odrębne strefy:

 • ogólna strefa administracyjna – pomieszczenia stałej pracy pracowników miejscowych
  • na parterze znajdują się: dwa pokoje rozmów i kasa tuż przy wejściu głównym, lada recepcyjna z szatnią w holu głównym i sala recepcyjna w parterze z możliwością podziału, zaplecze kuchenne oraz socjalne,
  • na piętrze dostępne bezpośrednio z holu głównego znajdują się: część biurowo-konferencyjna oraz wysoka sala ekspozycyjna wielofunkcyjna z przeszkloną ścianą umożliwiającą wgląd z komunikacji 1. i 2. piętra
 • strefa biurowa dla pracowników krajowych placówki
  • na pierwszym piętrze znajduje się blok Ambasadora z salonem recepcyjnym,
  • na drugim piętrze znajdują się Wydział Polityczny, Ministerstwo Ochrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • na trzecim piętrze znajdują się Wydział Ekonomiczny, Referat ds. dyplomacji, Wydział Administracji, Księgowość, Ministerstwo Rolnictwa
 • strefa ochronna zlokalizowana na trzecim piętrze – tuż przy pionie komunikacyjnym, który łączy strefę ochronną z blokiem Ambasadora

Po przejściu śluzy wejściowej wchodzimy do przestronnego holu głównego otwartym przez wszystkie kondygnacje i doświetlonym świetlikiem w dachu. Przeszklona klatka schodowa w holu pełni funkcję reprezentacyjną. W tej strefie istnieje dyżurka z funkcją kontroli wejścia i wjazdu na teren placówki.

Gabinet Ambasadora zlokalizowany został na pierwszym piętrze. Przeszklenie korytarza ambasadora i pomieszczenia wypoczynkowego  umożliwia wgląd na poniższą reprezentacyjną część recepcyjną. Okna gabinetu Ambasadora zlokalizowane są od strony dziedzińca, skierowane w stronę zazielenionej bezokiennej ściany sąsiadującego budynku i części mieszkalnej obiektu Ambasady. Pobliska klatka schodowa z windą  umożliwia szybką komunikację z kuchnią oraz ze strefą ochronną.

Strefę ochronną przewiduje się odpowiednio zabezpieczyć przed włamaniami.

Pomieszczenia innych wydziałów zestawiono segmentami funkcjonalnymi.

Część z funkcją Konsulatu został jednoznacznie podzielony na dwie odrębne strefy:

 • ogólna strefa dla interesantów i pracowników miejscowych
  • na parterze znajdują się: śluza wejściowa z miejscem na szafki na depozyty, poczekalnia na 30 osób, pomieszczenia okienkowe z szybami kuloodpornymi, Wydział Paszportowy
  • na piętrze znajduje się kancelaria i archiwum konsularne
 • strefa biurowa dla pracowników krajowych placówki
  • na piętrze znajdują się gabinety konsulów, kierownika Wydziału i pokój łącznika Straży Granicznej

Część mieszkalna

 • na parterze znajduje się hol wejściowy z ladą recepcyjną , toaletą i pomieszczeniami technicznymi,  pomieszczeniem na odpady – dostępne z zewnątrz budynku
 • pokoje gościnne znajdują się na 1. I 2. piętrze
 • mieszkania dla pracowników placówki znajdują się na 3 i 4 piętrze

Garaż podziemny

 • Zapewniono 74 miejsca parkingowe umożliwiające bezpieczne garażowanie wszystkich samochodów placówki i bezpieczne parkowanie samochodów pracowników krajowych, a także wyodrębnione miejsce na dostawy.

Projektowany obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • wszystkie kondygnacje są dostępne dla osób poruszających się na wózku
 • na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
 • projektuje się dźwigi osobowe wyposażone w panel przywołań z przyciskami z alfabetem Braille’a oraz w system informacji głosowej
 • w celu ułatwienia poruszania się w budynku osobom niewidzącym wszelkie zmiany poziomu (początek schodów) należy zaznaczyć pasem ze zmianą faktury nawierzchni
 • w garażu przewidziano 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • ladę szatni projektuje się niższą na szerokości 80 cm dla osób poruszających się na wózku

Materiały zastosowane we wnętrzach Urzędu przypominają barwy polskiej jesieni. Meble przewiduje się obite skórą naturalną, z okleiną drewnianą lub laminatem HPL. Posadzki kamienne oraz parkiet drewniany podkreślą rangę i elegancję wnętrz. Okładziny ścian w pomieszczeniach reprezentacyjnych i na korytarzach imitują kamień.

 1. KONSTRUKCJA

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu zaprojektowano szkieletową konstrukcję żelbetową słupowo-płytową. Ekonomika rozwiązań konstrukcyjnych zapewnia stworzenie przestrzeni biurowych o elastycznych układach z możliwością zmiany ich powierzchni w zależności od potrzeb. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne przewiduje się murowane z bloczków z betonu komórkowego.

 1. INSTALACJE

Przyjęto rozwiązanie wentylacji wymiennikiem obrotowym w pomieszczeniach co pozwala w okresie zimowym ograniczyć strumień energii cieplnej wykorzystywany do podgrzania powietrza.

Maksymalne moce właściwe wentylatorów wynosić będą:

 • dla wentylatorów nawiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.60 kW/m³/s,
 • dla wentylatorów nawiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.25 kW/m³/s,
 •  dla wentylatorów wywiewnych w złożonych instalacjach klimatyzacji – 1.00 kW/m³/s,
 • dla wentylatorów wywiewnych w prostych instalacjach wentylacji – 1.00 kW/m³/s,
 • dla wentylatorów wywiewnych w instalacjach wywiewnych – 0.80 kW/m³/s.

Zcentralizowany układ przygotowania CWU pozwoli ograniczyć straty energii przy systemie wody użytkowej. Dodatkowo zasobnik przygotowany jest do wykorzystania energii pompy ciepła powietrza i kolektorów słonecznych.

Całość instalacji C.O., ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej oraz chłodniczej musi być izolowana termicznie.

Niższe zużycie prądu zapewni zastosowanie oświetlenia LED.

Szacunkowe zapotrzebowanie całkowite energetyczne budynku wynosi ok. 340 000 kW. Prognozowana wielkość mocy agregatu prądotwórczego wynosi 400 kVA, przyłącze energetyczne min. 500 kVA.

Zastosowane rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności zużywania energii.

W budynku będzie zastosowany system kontroli dostępu i inne systemy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej placówki urzędowej.