homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

Budynek Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Kampusie Oliwa

lokalizacja // place
typ // type

architekci // architects
rok // year
status
| Gdańsk
| Budynek Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Kampusie Oliwa //
building complex of Biotechnology in Gdansk Universities Olive Campus
| Rafał Mysiak, Justyna Szadkowska, Dominik Kolenda, Arkadiusz Tomaszczyk, Anna Goszczyńska
| 2011
| koncepcja // concept