homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

wydział historii uniwersytetu im. adama mickiewicza

lokalizacja // place
typ // type

architekci // architects
rok // year
status
| Poznań
| zespół budynków Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kampusie Morasko //
building complex of History in Adam Mickiewicz University Campus
| Rafał Mysiak, Justyna Szadkowska, Dominik Kolenda, Arkadiusz Tomaszczyk, Izabela Suchomska, Carlos Sanchez Gracia, Angel Ganivet Vara
| 2011
| koncepcja // conception