homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

Przebudowa budynku UAM w Poznaniu

lokalizacja // place
typ // type

architekt / architekci // architects
rok // year
status
| Poznań
| Przebudowa budynku „Szpitalik” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza // Rebuilding of UAM building
| Rafał Mysiak, Justyna Szadkowska, Artur Pluciński, Mateusz Balcerkiewicz| 2009-2011
| wykonany // finished