homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

ec1 łódź koncepcja

lokalizacja // place

typ // type

architekci // architects
rok // year
status
| Łódź
FILM – LYNCH
| Projekt rewitalizacji i adaptacji zabytkowej elektrowni EC1 na cele kulturalno-artystyczne w Łodzi.
// Revitalization and adaptation of historic EC1 power plant for the purposes of cultural and artistic in Lodz.
| Rafał Mysiak, Dominika Wojtkowska – Banaszek, Mateusz Balcerkiewicz, Artur Pluciński, Aleksandra Ziaja
| 2008-2012
| w budowie // built