homeOFhouses.COM          

pracownia projektowa // architecture design studio

pawilon dla zwierząt zmiennocieplnych w starym zoo // poznań

lokalizacja // place
typ // type

architekci // architects
rok // year
status
| Poznań
| pawilon dla zwierząt zmiennocieplnych w Starym Zoo // Poznań // animal pavilon in Poznan Old Zoo
| Rafał Mysiak, Justyna Szadkowska, Dominika Wojtkowska – Banaszek, Artur Plucinski, Przemysław Górski, Mateusz Balcerkiewicz,
| 2010-2011
| w realizacji // built